Beleidsplan 2017-2018

Beleidsplan

Stichting Pretletters

2017-2018

Opgesteld 01 november 2017

 

Missie & Visie

Stichting Pretletters is een Zeeuwse stichting die zich binnen zeeland actief maakt voor het stimuleren van lezen met het gehandicapte kind. Binnen deze missie wil Pretletters zich de komende jaren binnen verschillende organisaties projectmatig activiteiten aanbieden die te maken hebben met voorlezen.

 

Doelstelling:

Pretletters heeft als doel een stimulans te bieden aan het (voor) lezen met het gehandicapte kind.

 

Strategie:

Ieder jaar bieden wij een organisatie een “Voorlees voorstelling” aan.

We bieden deze aan in de Kinderboekenweek (jaarlijks in het najaar).

Om dit doel te realiseren organiseren we in de maand december een ludieke sint of kerstactie, waarbij particulieren en ondernemers een bijdrage geven voor een bepaald product. De winstmarge zal besteedt worden aan de inkoop voorstelling, huur van decorstukken/ materialen en aangepaste materialen die ontwikkeld zijn voor het gehandicapte kind (snoezelmateriaal gericht op sensomotorische zintuigen)

 

Huidige situatie:

2016 :

oprichting Stichting via notaris en KVK.

Voorleesactiviteit Kinderboekenweek bij organisatie GORS te Goes.

Complete bibliotheek gerealiseerd in dagbestedinglocatie de Cirkel in Goes.

Uitleen boxen met aangepaste boeken en speelgoed gerealiseerd, doelgroep breed van particulieren tot organisaties in zeeland

Website gerealiseerd, en nodige social media kanalen ontwikkeld.

Contacten gerealiseerd met uitgeverijen

 

2017:

Vrijwilligers gerealiseerd om de bibliotheek te onderhouden

Aangeboden van stageplaats in de bibliotheek voor cliënt met verstandelijke beperking

Meerdere voorleesmomenten georganiseerd op de groep “De bengels” van het Gors

Bemiddeld in het vinden van een voorleesvrijwilliger, met succesvolle match op de Bengels.

Kinderboekendonaties in de volgende organisaties: AURIS, Kinderrevalidatie LINDEHOF, REVANT, MYTHYLSCHOOL DE SPRIENKE, STICHTING KIO, ADRZ ziekenhuis, ODYZEE.

Team van vier vrijwilligers gevormd voor het schrijven van boekenrecensies op onze website.

 

2018:

Grote voorstelling in de Kinderboekenweek

Meerdere nieuwe organisaties ontvangen boekendonaties

Aanschaffen van bellenblaasmachine

Ludieke actie in December voor vinden van sponsoren voor 2019

 

 

Activiteiten van de organisatie:

Jaarlijks:

Het hele jaar door zamelt Pretletters boeken in. Dat kunnen nieuwe boeken zijn gedoneerd vanuit uitgeverijen of ingekocht van opbrengsten, maar het kunnen ook tweedehands boeken zijn gedoneerd door particulieren. Pretletters doneert deze boeken aan verschillende organisaties in zeeland.

Jaarlijks grote voorlees voorstelling.

Werven van vrijwilligers voor verschillende organisaties

Ontwikkelen van themaboxen

 

Wekelijks:

Pretletters leest met een team van recesenten wekelijks kinderboeken en schrijft daar een boekenrecensie en plaatst deze op hun eigen website. Boekenrecensie wordt daarna gepromoot op Twitter en Facebook. Boeken die wij aangeboden krijgen van uitgeverijen om recensie over te schrijven worden na de boekrecensie gedoneerd aan een kindgroep.

 

 

Organisatie:

Stichting Pretletters

KVK 66494281

Adres:

Pykeswegje 102

4462 PC Goes

06-19379691

Fiscaal nummer: 8565 78 952

 

Bestuur:

Voorzitter: Linda vergouwen

Secretaris: Eva de Waard

Penningmeester: Ellen van de Velde

 

 

Werknemers

Binnen Stichting Pretletters werken we uitsluitend met vrijwilligers. Ons team bestaat uit het bestuur, vrijwilligers bibliotheek, vrijwilligers boekrecensenten, vrijwilligers voorlezen.

Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding vanuit onze stichting. Indien vrijwilligers gematched worden ten bate van een organisatie, worden zij tevens ook aangemeld binnen deze organisatie. Voor sommige organisaties geldt dat vrijwilligers aldaar een beroep kunnen doen op het declareren van reiskosten.

 

Financiën:

Ons doel is om een non profit stichting te zijn. Dat maakt ons sterk in creatief denken om zonder geld creatieve wegen te bewandelen om materialen te organiseren. In 2017 heeft onze stichting een eenmalige gift ontvangen van 1300 euro. De opbrengst besteden we aan de volgende zaken:

 

Website domeinnaam en hosting

Bank kosten

Kosten Notaris van vastleggen stichting

Kosten inschrijving KVK

Jaarlijks kopen wij van onze opbrengsten een voorstelling in

Huur van decorstukken en materialen

Kosten promotiemateriaal

Aanschaf aangepaste materialen voor kinderen met beperking

 

In december organiseren we jaarlijks een inzamelingsactie waarbij kosten voor het aankomend jaar mee kunnen worden gedekt. Dit doen we door een bepaald product te verkopen (denk aan chocoladeletter in 2017) waar een winstpercentage op zit. Bedrijven/particulieren worden dan zo “vrienden van Pretletters” voor het aankomend jaar. Begin het nieuwe jaar wordt in de bestuursvergadering gekeken naar onze opbrengsten en onze vaste lasten. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt bepaald welke bedragen er beschikbaar zijn voor ons jaarlijks voorleesmoment in de Kinderboekenweek. Rekening houdend met tegenvallende opbrengsten van sponsoren zal er een buffer van tenminste 250 euro op onze bankrekening blijven staan, om dit op te vangen.

 

Beleid rondom financiën:

Jaarlijkse kascontrole door twee partijen. Bij overboekingen hanteren we vier ogen systeem, alle overboekingen worden dus gecontroleerd.