AVG

Mocht er geen bezwaar zijn dan maken we graag  foto’s gedurende de voorstelling in de kinderboekenweek. De foto’s plaatsen we op onze facebook pagina Pretletters. Onze voorstelling wordt door veel bedrijven en particulieren gesponsord en het wordt enorm gewaardeerd als zij een blik mee mogen kijken in de voorstelling die zij mogelijk hebben gemaakt. Natuurlijk doen we dat niet zomaar. In kader van de wet AVG willen wij graag zorgvuldig met u gegevens of beeldmateriaal omgaan. Vanaf 2018 zal er daarom een toestemmingsformulier worden uitgereikt. Ouders/ verzorgers kunnen hierop aangeven of zij wel of niet toestemming verlenen. Geeft u geen toestemming dan doen wij er alles aan om u buiten beeld te houden. De foto’s worden een half jaar bewaard op de camera, zodat ouders/ verzorgers de kans hebben om ze digitaal aangeleverd te krijgen. Na het half jaar worden foto’s vernietigd op de camera. Foto’s op de social media kanalen blijven wel staan.

Natuurlijk is het voor ouders altijd toegestaan de toestemming weer in te trekken. Stuurt u dan een mailtje naar info@pret-letters.nl met daarin de link naar betreffende foto. Er zal dan zo spoedig mogelijk actie ondernomen worden om de foto te verwijderen